Forening

PAL – Center for Psykoterapi, Arbejde og Læring tilbyder foreninger, organisationer og lign. oplæg til diskussioner og foredrag om bl.a.:

At være tilstede i nuet!

Hverdagens travlhed og stress og mobilens og de sociale mediers konstante opmærksomhedskrav betyder at mange har svært ved at være tilstede i nuet. Foredraget giver tips til at få større klarhed, nærvær og bedre opmærksomhed i nuet. Der er indlagt øvelser, der kan træne opnåelse af den indre ro, der er forudsætningen for den fulde tilstedeværelse i nuet.

Foredraget kan rettes mod forskellige livssituationer, og hvordan man kan leve og være med det, der er.

Livet med et handicappet barn

Hvordan kan man møde livet med et handicappet barn, barnebarn, niece, nevø eller anden nærtstående?

Unges uddannelsesvalg

Unges valg af uddannelse er igennem de senere år blevet vanskeligere – dels er der sket mange ændringer så klarheden over systemet ikke længere er så skarp, og dels er vejledningsmulighederne omlagt og blevet færre. I foredraget lægges op til, hvordan man som voksen kan støtte børn eller børnebørn i deres valg af ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse.

Faglig daglig støtte til børn

Hvordan bliver jeg klædt på til at støtte mit barn eller barnebarn fagligt i den daglige skolegang.

Temaer om livets udfordringer

Oplæg eller foredrag om fx

Hvis I har andre ønsker, der ligger i forlængelse af ovenstående, så kontakt os gerne med henblik på et uforpligtende forslag.