Hvem er jeg?

Privat er jeg gift med Michael og mor til en voksen datter og en søn samt stedmor til tre voksne drenge og bedstemor til otte børnebørn.

Alt hvad jeg har oplevet og arbejdet med, inddrager jeg som erfaringsgrundlag i mit arbejde. Det er uanset, om det er som terapeut, supervisor, coach, foredragsholder eller underviser, du vælger at bruge mig.

Medlemsskaber:

Nedenfor uddyber jeg min baggrund:

Mine uddannelser er:

Jeg er glad for at skrive og udover fagtekster skriver jeg børnehistorier og krimier til brug i min familie.

Arbejdet som psykoterapeut

I de sidste otte år, har jeg arbejdet som selvstændig psykoterapeut.

I min egen praksis arbejder jeg med både unge og ældre, hvor livet er i ubalance. Samtaler med fx. familiemødre, hvis bekymringer er gået i hårdknude, studerende der er ved at gå ned med stress og personer, hvor arbejdssituationen truer med at få vedkommende til at bryde sammen. Det har givet mig bred erfaring med at arbejde med forskellige stressområder.

Jeg er desuden siden 2020 tilknyttet Stressambassadøren, hvor jeg som certificeret behandler løbende får klienter henvist fra Sundhedsforsikringer til behandling for stress, angst og depression.

I mange år har jeg ydet individuel og teambaseret supervision. I de seneste år har jeg været og er fortsat tilknyttet kommuner, hvor jeg yder gruppe- og familie supervision samt enkeltterapi og kurser for plejefamilier.

Jeg udarbejder løbende vejledningsmateriale om stress, artikler om robuste medarbejdere samt webcast om unge og stress. Bl.a. til Pigepotentiale.dk.

Tidligere har jeg igennem flere år arbejdet i TUBA med visitering og psykoterapeutiske samtaler med unge og voksne, der ofte møder til forløbet med høj stress efter flere år i mistrivsel.

Desuden har jeg i perioden 2018-2021 været fast tilknyttet vikar på det terapeutiske behandlingssted Bøgegården, hvor jeg arbejdede med psykisk syge unge, der skulle udsluses til en mere normal hverdag i samfundet. Hovedparten af disse unge voksne oplever stress i middelsvær til svær grad og behandles herfor.

Indtil 2017 var jeg jeg i mere end 10 år daglig leder af eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring. Her arbejdede jeg med HR-, samarbejdes-, forhandlings-, mødeledelses-, undervisnings- og ledelseskompetencer samt supervision af teams og grupper i forbindelse med udvikling af læringspraksis på ungdoms- og professionsuddannelser og af projektgrupper. Før det var jeg efter min kandidatuddannelse underviser samt pædagogisk konsulent ved Aarhus Købmandsskole.

Fagtekster, jeg har udgivet:

Jeg har også lavet mange multimediematerialer til brug for oplysning og undervisning, fx:

Jeg bruger en del af min fritid på frivilligt arbejde, og det har jeg gjort i mange år.

Her er et overblik over en del af de frivillige tiltag jeg har og fortsat deltager i: