Virksomheder

PAL – Center for Psykoterapi, Arbejde og Læring tilbyder virksomheder at udarbejde analyser, foretage konsulentydelser og gennemføre kurser, workshops, foredrag og lign. inden for fx:

Robuste medarbejdere – et tveægget sværd

Kurser og konsulentforløb i at udvikle og fastholde robuste medarbejdere, som kan yde, men samtidig sige fra og være ærlige.

MTU og APV

Analyse og bearbejdning af resultater fra MedarbejderTrivselsUndersøgelser (MTU) og ArbejdspladsVurderinger (APV) med henblik på at imødegå problemer gennem samtale.

Virksomhedskultur

Støtte til udvikling af virksomhedens kultur gennem supervisionsforløb.

Sygesamtaler og vanskelige samtaler

Supervisionsforløb med ledere, der skal have vnskelige samtaler med medarbejdere i problemer.

Medarbejdernes læring

Hvordan lærer mine medarbejdere bedst og mest effektivt – og hvordan støtter jeg som leder dette i deres kompetenceudvikling. Fx afdækning af medarbejdernes læringsstile og hvordan viden om disse kan bidrage til bedre og mere effektiv læring på arbejdspladsen.