Hvorfor navnet PAL?

PAL – Center for Psykoterapi, Arbejde og Læring

PAL er for det første en forkortelse af de tre hovedområder, som centreret arbejder med: Psykoterapi, Arbejde og Læring.

Psykoterapi i form af såvel kognitiv som gestaltterapeutiske forløb for enkeltpersoner, par og grupper. I det psykoterapeutiske område arbejdes der med forskellige metoder afhængigt af den enkelte klient eller klientgruppe.

Arbejde omfatter indsatser på virksomheder, foreninger og organisationer i form af kurser, workshops, oplæg, vejledninger og lign. omkring arbejdsglæde, robusthed og sundhed i arbejdslivet.

Læring omfatter  kurser, supervision, mentorforløb og foredrag om, hvordan vi lærer bedst og hvordan lærerrollen kan formes i forhold til forskellige målgrupper samt analyse af målgrupper, vejledning i udformning af undervisningsmateriale og opbygning af undervisningsforløb.

PAL er også navnet på et samarbejdsforum for psykoterapeuter. Vi har samarbejdet i godt fem år om terapi og vejledning til klienter og kunder. Vi repræsenterer forskellige erhverv, erfaringer og tilgange til arbejde og læring.

Endelig er PAL valgt som navn, fordi det er et lille ord med flere betydninger. Ofte er det kun en lille ting, der skal til for at ændre vores liv.

PAL har mange betydninger – eller mange facetter om man vil – lidt lige som livet og valg i livet har:

Samarbejder med:

Pernille Fjord Hounisen
Sanatorievej 75,
6710 Esbjerg V
Tlf. 21687467
PF@fjordhounisen.dk

Anni Lykke Hauge
Engelsholmvej 4,
7182 Bredsten
Tlf. 60153730
kontakt@annihauge.dk
www.annihauge.dk