Tilbage til oversigten

Robuste medarbejdere – hvad er det?

At være robust betyder, at du kan klare et pres og håndtere den modgang du støder på. Robusthed betyder ikke at du skal give efter, men at du kan stå imod.

Nedenstående er skrevet med inspiration i tekster af:

Poul Lundgaard Bak, overlæge i komiteen for sundhedsoplysning, www.robusthed.dk og Peter Berliner, professor og resiliensforsker hos DPU, Århus Universitet, Psyke & Logos, 2011, 32, 249-254 samt inspireret af Kristelig Dagblad af 13. maj 2016 https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/robusthed-er-et-misforstaaet-modeord.

En robust medarbejder er derfor ikke en medarbejder, der kan sættes til at lave hvad som helst uden at protestere. Det er heller ikke en medarbejder, der kan trækkes på i det uendelige. En robust medarbejder er et helt almindeligt menneske, som skal have passende opgaver, være en del af fællesskabet, og som skal behandles med respekt og omsorg.

Ordet robust kommer fra Latin og hed oprindeligt robur. Robur betyder Eg (træet) og styrke, kraftig, stærk og grov. Der er altså en tydelige inspiration i ordet fra begreber som styrke, kraft og det at kunne modstå et eller andet.

Ifølge Poul Lundgaard Bak er du en robust person, hvis du kender dine grænser og derfor ikke bliver ved med at udsætte dig selv for pres og situationer, som du ikke kan tåle. Du er robust, når du kan sige fra og stå fast over for det, du ikke finder rimeligt.

Hvis du er en robust medarbejder, kan du holde til dagens små genvordigheder. Du kan stå fast og meddele din mening, når det er nødvendigt, og du kan sige til og fra. Du kender og kan mærke dine grænser, så du ikke presses ud over det rimelige.

Vi er alle født med forskellige grader af robusthed. Vi kan træne os i at blive mere robuste. Det er en god og sund virksomhed, der træner sine medarbejder i at tage hånd om hinanden og styrker og vedligeholder den enkeltes robusthed. I en sund virksomhed er såvel ledere som kolleger opmærksomme på, at alle fungerer godt i fællesskabet.

Utrygge arbejdsrelationer og rammer modarbejder den robusthed, du har i dig. Så selvom du er en helt almindelig sund og robust medarbejder, kan du altså ende i en situation, hvor løse rammer, uklare mål, uvenlighed, mobning og svag ledelse kan resultere i, at du bliver syg af stress eller angst og derfor skal sygemeldes.

Heldigvis fungerer de fleste godt og vedligeholder og styrker deres robusthed, når:

Du kan selv vedligeholde og styrke din robusthed ved at:

Din robusthed kan trænes. Det kan ske gennem arbejdet med kognitiv terapi, ACT, gruppesamtaler, psykoterapi og positiv psykologi.

Træningen kan ske på arbejdspladsen som et udviklingsforløb, eller ved at du følger et privat, selvvalgt forløb.

Når du er robust kan du bedre håndtere svære situationer (på arbejde eller privat) samt stress og udfordringer i hverdagen.

I Danmark er der ikke helt enighed om, hvorvidt robusthed blot er et nyt modeord, som er kommet ind fra USA, eller om der er tale om svaret på mange problemer på virksomheden. Det kan fx være problemer med syge medarbejdere, stress, angst eller manglende arbejdsglæde. Nogen mener at begrebet robusthed er en mulig god undskyldning til at få medarbejdere til at ”makke ret” og styrke en svag ledelse.

Et er dog sikkert: Når vi tager noget ind fra USA, som har en helt anden tradition på arbejdsmarkedet og andre lærings- og relationstraditioner, så bør der ske en tilpasning til dansk kultur. Det vil sige, at robusthed ikke bør tolkes i den amerikanske kontekst, som begrebet udspringer af. I den amerikanske kontekst er sigtet en styrkelse af enkeltindividet uden hensyn til de fællesskaber, som vedkomne er del af. I stedet bør begrebet robusthed ses som noget, det enkelte menneske har i sig, og som kan styrkes fx ved at virksomheder arbejder med velfungerende fællesskaber, som tager hensyn til den enkelte, men også som noget der kan ”slippe op” eller ”slides væk”, hvis det ikke trænes og plejes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *